Gud og jeg (2004)

Beskrivelse: Ved at Gud beseiret døden har jeg fått livet i gave. Nå handler det om forholdet mellom min Gud og meg.
Skrevet til Trondheim familiekor.

Typer kor: Familiekor

Type sang: Påske

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Nå er det Gud og jeg.
Gjennom Hans blod er jeg blitt
ren og rettferdig for min Gud.
Ved hans død har jeg fått livet.
Verden så Ham lide.
Derfor kan jeg si det igjen:
Nå er det Gud og jeg.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: