Bønn (1977)

Beskrivelse: En bønn til Gud om styrke til å følge Hans veg.

Typer kor: Familiekor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Hjelp meg Gud i min tro på Deg.
Hjelp meg Gud å vise lydighet.
Hjelp meg Gud å se Ditt kall til meg.
Hjelp meg Gud å tro på dette kallet.
Kjære Gud, fyll meg medvillighet,
og gi meg styrke til å følge Ditt kall.
Takk min Gud at Du vil gå med meg,
og at Du hører hver en bønn jeg ber.

Fri meg Gud fra all menneskefrykt.
Fri meg Gud fra all min skepsis mot Deg.
Hjelp meg Gud å tro på løftene;
selv når de er mer enn tanken fatter.
Lær meg Gud å tro at Du kan alt; at Du er sterkere enn nattens tyrann.
La meg prise Deg i stillheten.
Jeg vet Du skaper
det Du ønsker å gi meg i mitt liv.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: