En underfull far (2012)

Beskrivelse: Vi har en far som har elsker sine barn,
og som er lyset i livet vårt.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Påske

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Jeg har en far, en underfull far
som gir hvile og fred
hver gang jeg kommer helt ned
til det dypeste dyp
i mitt innerste rom.
Han står ved døren.
Han vil høre mitt: Kom! Kom Herre!

Jeg er hans barn, et underfullt barn,
og han elsker meg mer
enn det som hjertet mitt ser.
Han vil bo i min sjel.
Han vil gjøre meg hel.
Han holder gaven.
Han vil gi meg min del.

Når jeg slipper han inn
kan jeg se det er sant;
at på Golgatas kors
var det livet han vant!
For han kjempet og vant
slik at døden forsvant.
Nå gir han liv til sine barn.

Jeg har en far som elsker sitt barn,
og når jeg kjenner savn;
da kan jeg rope hans navn,
og han kommer meg nær.
Ja, jeg kjenner det her.
Dypt i mitt indre kan jeg høre: Jeg er!

For han er sannhetens ord,
min frelser og bror, og min evige far. Det er hans nåde jeg har.
Han tok straffen på seg
da han døde for meg.
Livet har seiret.
Han har seiret for meg!
For når korset er tomt er livet her.
Ja, når korset er tomt er Gud meg nær.
Ja, når korset er tomt
- jeg hører han sier ømt:
Jeg er! Jeg er din underfulle far.

Jeg har en far som holder min hånd.
Han har gitt meg nytt liv,
gitt meg sin hellige ånd.
Han vil lede min fot
så jeg står på fast grunn.
Og han vil lede
hvert et ord fra min munn.

Han er mitt lys på min veg;
et fyrtårn for meg.
Og når tåken er stinn,
eller jeg føler meg blind, ber jeg: Herre, kom inn!
Fyll mitt hjerte og sinn!
Han gir meg ro.
Han gir meg trygghet og tro!
Han er himmelens far,
universets fyrste,
far til jordens mange barn.
Tenk at han er min,
min underfulle far.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: