I trass og tru (1984)

Beskrivelse: Skrevet til Korsvegs sommerstevne i 1984.
Fremført av sanggruppen SUS 4.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Opp fra jorda trenger ropet seg fram
Det uskuldige blod frå det skapte
Gud er sorgfull.
Han vil kjempa mot tvang;
mot all utbytting og undertrykking
av alt som var godt.
Men hans hender
pleier berre seg sjølve,
rensar neglan, er redde for trælar.

Men vi ser det som alle med vett og forstand kansjå
at verda er på veg imot stupet.
Så vi kjempar mot apati
og likesæle sjøl om vi er gå.
Vi går på i trass og tru.

Opp frå jorda ropar uskuldig blod,
men er trua eit filter for augo?
Ser vi verda som ho verkeleg er,
eller lever vi i verna, små oasar
trygt og godt?

Ropa ber oss gå i trass og i tru, og forkynna at alt er forsona.
Gud vil kjemåa for å byggja ei bru
frå forsining til eit ansvar
for alt godt som han har skapt.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: