Mens frelseren ennå på jorden fikk gå (1999)

Beskrivelse: Noe ukjent dikt av Lina Sandell.
Vakker oversettelse av Gerd G Saue.
Innspilt på CD av Heimdal familiekor.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Mens frelseren ennå
på jorden fikk gå,
det vokste og blomstret her nede.
Han festet så kjærlig
sitt blikk på de små,
og barna som da var tilstede
og mødrene ba ham velsigne.

Og ennå han skjenker
hva den gang han gav
på Israels blomstrende sletter
den nåde som ingen
forandring vet av
og lyst til de lover han setter.
Han selv i vårt hjerte dem skriver.

Med trofast barmhjertighet
kommer han nær,
den vaklende fot vil han lede,
og engler fra himmelens saler det er
han sender til barna her nede.
De vokter, bevarer og verner.

Den hvitkledte flokk
har han kjøpt med sitt blod,
han innbyr den nå til sitt rike.
Ja, derfor han kommer,
barmhjertig og god,
hans kjærlighet er uten like.
Velkommen i hjemmet han være!

Ta mor og ta far
og ta lammene små,
o Herre, på varsomme armer,
og lær oss så mer
av din godhet forstå,
du Gud som deg evig forbarmer,
du far og du mor for oss alle!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: