Tid for barna (1992)

Beskrivelse: Skrevet til KrFs sommerstevne i 1992.
Fremført av sanggruppen SUS4.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Vi kan ta den tid vi trenger
til de budskap barna har.
Tar vi barnas tegn på alvor
kan vi være føre var.
Der hvor barneøyne ser
har alle farger harmoni.
De er ennå ikke fanget
inn i tidens tyranni.

Vi kan dele med hverandre
alle jobber som vi har
slik at barna kan få mere tid
med både mor og far.
Vi kan ta den tid vi trenger
så den minste kan bli trygg,
for de svakeste blir med
når sterke tar dem på sin rygg.

Tid for barna er tid for verdier.
Tid til å lytte, og høre hva de sier.
Barna skal få bære verdiene fram.
Skape ny historie i framtidas land.
Ta tid til barna, og lytt mens vi tier!

Vi kan handle nå i tide
for å verne fjell og hav.
Vi kan velge å snu ryggen
til de mange tidens krav.
Tar vi tid for de verdier
som vi aldri tror forgår,
vinner livet over døden,
vi kan få en bedre vår.

Vi kan dele med vår bror og søster som er gatebarn.
De er fanget fra sin fødsel
i et fattigdommens garn.
Vi er alle barn av verden,
og vi lider med de små
som har mistet håpets kilde,
og ser ingen vei å gå.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: