Ut til alle (1985)

Beskrivelse: Skrevet til misjonskonferansen Ut til alle
i Storsalen i Oslo i 1985.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Som jord og sand som mangler vann
har folk en sannhetstørst
i fattige og rike land.

Vi ser en nød. Det gjelder liv og død.
Men dit Guds hender når,
der skaper ånden liv og vår.

Så vi går ut til alle.
Vi bærer med oss hele Guds ord.
Ja, vi går ut til alle,
til alle folk på jord.
Vi vil nå inn til alle
til hjerter der hvor uroen bor.
Vi bærer ut til alle
en glede ny og stor.

En rastløs hær går fjernt og nær
og former tause rop
til en de ikke vet hvem er.

Vi er et kor av folk som tror.
Vår sang er svaret på
det Gud har sagt oss i sitt ord.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: