Han har stått opp (1989)

Beskrivelse: Glad oppstandelsessang. Utgitt i sangbøker i Norge, Sverige og Danmark.

Typer kor: Familiekor

Type sang: Påske

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Han har stått opp. Han lever i dag!
Hopp og dans for vår Gud!
Graven den ble tom
da Guds engel kom.
Hopp og dans for vår Gud.

Gleden, den ble stor
da Jesus kom til vår jord.
De sang og danset for Gud.
Ingen tenkte på den død
som Han skulle få.
De sang og danset for Gud.

Gleden fulgte med
der Jesus satte seg ned.
De sang og danset for Gud.
Døde våknet opp
og blinde kastet sin stokk.
De sang og danset for Gud.

Gleden, den sto opp
da døden hadde fått nok.
De sang og danset for Gud.
Kvinnene, de sprang
med denne nyhetens sang.
De sang og danset for Gud.

Gleden, den er stor,
for vi har Jesus som bror
i sang og dans for vår Gud.
Ved å gå Hans sti
kan vi få andre på gli
i sang og dans for vår Gud.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: