Halleluja (2007)

Beskrivelse: Interaktiv korsang skrevet for KorX Trondheim.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Lovsang

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Æ vil syng halleluja!
Værra med på halleluja!
Har aill verdens grunn te å lovpris Gud,
te å syng og spæll et
Amen, halleluja!

Leita gjennom nytestamentet mitt
Fainn det helt te slutt i Åpenbaringa
Den store himmelskaren sang:
Halleluja!

Han har makt og ære, syng Halleluja!
Æ vil syng halleluja!
Værra med på halleluja!
Herre og konge,
vi lovsyng og vi ære vår Gud!

Han har gitt sitt løfte. Det gir oss håp.
Høre´ før vi ber, og svare før vi spør.
Så bli med oss og syng et høgt:
Halleluja!

Han e trofast mot oss til evig tid!
Gir oss kraft og styrke
både natt og dag.
Så bli med oss og syng et høgt:
Halleluja!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: