Da jeg var et barn (2011)

Beskrivelse: Nå ser vi som i et speil, i en gåte;
men en dag skal vi forstå. 1.Kor.13,11ff

Typer kor: Blandakor

Type sang: Lovsang

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Da jeg var et barn
snakket jeg og drømte som et barn
Men da jeg ble mann
la jeg bort det barnlige
Nå ser vi som i et speil, i en gåte,
og vi skjønner bare stykkevis og delt
Men en dag skal vi få se,
ja, en dag skal vi forstå
Det fullkomne kommer
Vi ser Gud

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: