Himmelstigen (2000)

Beskrivelse: Skrevet til innvielsen av Himmelstigen i Ytteren kirke, Rana.
Vi ser englene går opp og ned.
De er guds sendebud.

Typer kor: Familiekor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Til dette sted
hit kan vi komme.
Her er Du alltid til stede.
Din trofasthet og Din tilgivelse
gir Du til oss under Din Ånd.
Selv om jeg har løyet for min egen far.
Selv om jeg har stjålet fra min bror.
Selv om jeg har sviktet Deg
på mange vis,
så er Du nær meg,
og jeg får Din velsignelse.

En stige
opp til en himmel som er åpen.
Du venter at jeg kommer.
Vi ser englene. De går opp og ned.
De er Dine sendebud
her på dette sted.

Stigen gir meg tro og håp.
Himlens åpne dør.
Du venter at vi kommer.
Dette er stedet vi har fått i gave.
Dette er stedet vi kan få Din nåde.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: