Herre og Gud (2007)

Beskrivelse: Frans av Assisis bønn

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Herre og Gud,hjelp meg å vokse
til et redskap for deg.
Hjelp meg å spre din kjærlighet
der hatet gror hos søster og bror.
La meg så tro der tvilen er.
La meg gi håp. Lær meg å være nær.
La meg så tro!
La meg gi håp til min bror.

Fader og Gud,hjelp meg å gå
med din forsoning og fred
der det er strid, der urett rår,
der terror skaper dødelige sår.
La meg spre lys der mørket er.
La meg spre glede midt i striden her.
La meg spre lys!
La meg spre glede og fred!

Skaper og Gud, åpne mitt øye
for det vakre på jord.
Åpne mitt øre så jeg hører
hvor du vil la vegen min gå.
La meg ta vare på vår luft.
La meg forvalte skogen med fornuft.
Verne vår luft.
Verne vår skog og vår jord.

Frelser og Gud, la meg få kjenne
at jeg får ved å gi.
Og ved å tilgi vil jeg få
din nåderike tilgivelse.
Og når vi mister våre liv
vinner vi livet som du ga til oss.
Ved at vi dør
oppstår vi til evig liv.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: