Jeg hører du roper (2006)

Beskrivelse: Nattverdssang.
Du sier: Kom!
og jeg kommer for å knele ved ditt alter.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Trøst og tilgivelse

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Jeg hører du roper: "Kom til meg!"
Jeg hører din stemme, hører din bønn.

Å, min Gud!
Jeg kommer for å knele ved ditt alter.
For å knele for deg!

Herre, jeg kommer!
Takk at du tilgir meg!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: