Jeg vil takke Gud (2008)

Beskrivelse: En takk til Gud for
livet, barnet og den hellige nd.
Det gir kraft og hp.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Jazz

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Jeg vil takke Gud for livet
at Han skapte litt av seg inni meg.
Han er min Far, og jeg er Hans barn.
Jeg vil takke Gud for Hans gaver.

Jeg vil takke Gud for barnet
som kom til oss i en stall julenatt.
han er mitt hp og min frelser.
Jeg vil takke Gud for Hans gaver.

Han gir liv. Han gir hp.
Har gir kraft til g.
han gir meg troen p livet,
og Han gir meg et hp
om en evighet i himlen.
Jeg vil takke Gud for Hans gaver.

Jeg vil takke Gud for nden,
at Han leder hvert et skritt som jeg tar.
Leder min tro og min undring
Jeg vil takke Gud for Hans gaver

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: