My little Prayer (2011)

Beskrivelse: En undring og en bønn om at Gud hører våre bønner og ser hver enkelt av oss.
Og en bekjennelse av at vi velger å følge ham og kalle ham vår far.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Listen to me, Lord!
This is my little prayer

Lord, I have some questions now.
Will you answer me!
It´s so hard to understand.
Will you answer me!
How can you see?
I´m one of billions!
How can you hear my little prayer?

You say that you see me.
You say that you hear
ev´ry word that I say to you, my Lord.
Ev´ry prayer I pray.

I call you Father,
and you call me your child. My Lord!
I will tell you my name, Lord!
I will show you my face.
I have chosen to follow you!
This is my little prayer.

I believe in you, my Lord!
Show me where to go!
There´s so many roads to take.
Show me where to go!
You are my king!
You are my Saviour!
I´ve chosen you!
You´ve chosen me!
I´m sure that you see me.
I´m sure that you hear
ev´ry word that I say to you, my Lord.
Ev´ry prayer I pray.

I call you Father,
and you call me your child. My Lord!
I will tell you my name, Lord!
I will show you my face.
I have chosen to follow you!
This is my little prayer.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: