Rent hjerte (2010)

Beskrivelse: Dette er en bønn som rommer alt:
"Herre, gi meg et rent hjerte!"

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
Bergprekenen (Matteus 5)

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Herre, hør min bønn:

Herre!
Du kjenner mitt hejrtes skjulte tanker.

Herre!
Du ser inn i dypet av min sjel.

Herre!
Herre gi meg et rent hjerte!
Du kjenner mine skjulte tanker.
Å, min Gud!
La meg bli ren!

Resitasjon:
Overalt hvor Jesus var samlet folk seg rundt ham.
En av de mest kjente talene han holdt kjenner vi som saligprisningene.
Han forteller at vi kan foredle vår sjel,
og ha et udelt og rent hjerte.
Da vil vi se Gud.

Han sier:
Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.
Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: