Dag ble til natt (2018)

Beskrivelse: Langfredagssang.
(Kan synges sammen med påskemorgensangen "Søndag morgen")

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Det var da dag ble til natt.
Solen ble dekt av et mørke.
"I dine hender overgir jeg min ånd!"
Jorden skalv slik at klippene brast.
Gravene åpnet seg
og hellige kropper ble reist opp
klar til å gå inn i byen.
Det var da dag ble til natt på Golgata.

Vaktene ble grepet av frykt:
"Sannelig det var Guds sønn!"
Tenk at vi har hengt mesteren vår
på et kors. Hva har vi gjort?
Like ved sto det tre kvinner og gråt.
Jesus, Guds sønn, har utåndet.
Jesus er død. Hva skal vi gjøre nå?
Mesteren trenger en grav.
Hvor skal vi gå?

Jesus ble svøpt i kleder av lin
og lagt i en grav da det ble kveld.
Natt ble til dag mens kvinnene gråt,
og vaktene sto ved Jesu grav.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: