Shout for joy (2016)

Beskrivelse: Jubilee song fra slutten av 1800-tallet med lyse og glade toner og ord.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Negro spiritual

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Oh, Lord! Shout for joy! (x4)
Early in the morning, shout for joy!(x2)
Early in the evening, shout for joy! (x2)

If you ever feel like shouting:
Shout for joy!
If you ever feel like singing:
Shout for joy!
If you ever feel like praying:
Shout for joy!
If you ever feel like praising:
Shout for joy!

Now Im getting happy. Shout for joy!
Now Im getting happy. Shout for joy!
If you ever feel like praising:
Shout for joy!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: