Guds engler (2015)

Beskrivelse: Englene bringer bud om Guds nærhet. De peker på Gud - og gir oss et bilde av Gud.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Min undring er min hvile
Min undring er min ro
Jeg hviler i min undring, i min tro
Han vandrer ved min side
Jeg ser min sti er god
Jeg vandrer på Guds sterke himmelbro

Hans engler
De bærer bud om Herrens nærhet
De peker på en kjærlighetens Gud
Hans nærhet
trer fram i englesangens toner
De synger om en Gud med hår og hud

Englenes ord
er himlens gave sendt med bud
De vitner om at Gud er aøøtid nær
Englenes sang
er blitt vår lovsang til vår Gud
De rene hjerter ser Ham som Han er

Gud lever fri fra tiden
Han sier at Han er
Han kaller seg en evighet: "Jeg er "
Hans gave er vår frihet
Hans barn vi alle er
Vi lever i en evighet, Vi er!

Guds engler
gir oss et bilde av vår skaper
De tegner for oss Guds mysterium
Guds engler
gir oss et ansikt av vår Frelser
De maler fram Guds evangelium

Englenes ord
er himlens gave sendt med bud
De vitner om at Gud er aøøtid nær
Englenes sang
er blitt vår lovsang til vår Gud
De rene hjerter ser Ham som Han er

Min undring er min hvile
Min undring er min ro
Jeg hviler i min undring, i min tro
Han vandrer ved min side
Jeg ser min sti er god
Jeg vandrer på Guds sterke himmelbro

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: