Vi vil løfte tonene (2015)

Beskrivelse: Lovsang til Gud - en springar for Gud!

Typer kor: Blandakor

Type sang: Lovsang

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Vi vil løfte tonene
opp mot himlens saler
Vi vil prise Herren
med klingende cymbaler
Vi vil synge gledens bud
om Herrens nåde
vi vil takke Herren vår Gud

Dette er dagen Herren har gitt oss
Kom la oss lovsynge Herren
med trommer og sang! Da-i-a-i-am!
La oss lovsynge Herren!
Kom la oss takke og prise
vår Herre med lovsang!
Sann!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: