Når jeg blant englers kor (2014)

Beskrivelse: Frisk himmelsang.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Når jeg blant englers kor engang
min Jesus skue får
Da synger jeg min seierssang
borttørrer sorgens tår
Å, det skal bli salig, salig, ja, salig!
Å det skal bli salig
å få vandre hånd i hånd
Å få vandre hånd i hånd på
Kanaans lyse strand
Vi møtes der hos Jesus kjær,
skilles aldri der som her!

Vi ser vår tros mysterium,
vår frelser og vår Gud
Vi hører himlens seierssang
Vår lovsang bryter ut
Vi står der blant engler
Syng Hosiana!
Ja, det skal bli salig
å få stå blant englers kor
Vi skal stå der hånd i hånd på
Kanaans lyse strand
Vi møtes der hos Jesus kjær,
skilles aldri der som her!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: