Troens mysterium (2014)

Beskrivelse: Vi forkynner et mysterium!
Vi eier troens mysterium!

Første sang i sangprogrammet Troens mysterium.
For piano og tekstleser (kor tekstsvar)

Typer kor: Blandakor

Type sang: Skapelse

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.
Alt er blitt til ved ham,
uten ham er ikke noe blitt til.

Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet.
En herlighet som den enbårne har
fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Vi skal eie troens mysterium!

Jeg forkynner ikke mitt budskap
med overtalende visdomsord,
men med ånd ogkraft som bevis.
For deres tro skal ikke bygge
på menneskelig visdom,
men på Guds Kraft.

Nei. vi forkynner et mysterium,
Guds skjulte visdom.
Før tidenes begynnelse
hadde Gud bestemt at den skulle
føre oss fram til herligheten.

Vi er Kristi tjenere
og forvaltere av Guds mysterier.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: