Du skapte vår jord (2014)

Beskrivelse: Lovsang til skaparen vår!
Frigjeraren!
Livgjevaren!

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Du skapte vår jord. Du såg alt var godt.
Du kom som ein bror til alle som tror.
Du sette oss fri.
Mørket gjekk du forbi.
Du ga oss liv. Du ga oss di velsigning.

You´re the creator.
You´re the liberator.
You were born as a human child.
You had a mission.
You gave us the key to Calvary.
You gave us life. You gave us freedom.
We got the key to live in your kingdom.
We are the children.
You are my brother. We´re family.

Skaparen vår! Frigjeraren!
Livgjevaren! Du er!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: