Hvil i nåden (2014)

Beskrivelse: En enkel takk oppfordring til å vile i nåden.
Kan benyttes i sangene om Troens mysterium; etter Langt utenfor - og før Sammen går vi hand i hand.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Lovsang

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Hvil i nåden

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: