O Jesus, åpne du mitt øye (2014)

Beskrivelse: En av Lina Sandells mange sanger om hvor rik vi er som har Jesu kjærlighet

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

O Jesus, åpne du mitt øye
så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
som faderomhu for meg bær
som faderomhu for meg bær

Jeg har en bror som ved min side
vet om min sak og ber for meg
Jeg har en nådestrøm så vide
som himlens hvelving strekker seg
som himlens hvelving strekker seg

Jeg har en talsmann tro i nøden
en trøster og en hjelper god
Jeg har et evig liv i døden,
en evig fred i Jesu blod
en evig fred i Jesu blod

Jeg har et evighetens rike
et nåderike, det er sant!
Jeg har en krone uten like
en arv som Jesus til meg vant
en arv som Jesus til meg vant

Ei burde jeg da gå og sørge
jeg er en mektig konges brud
skjønt tvil og vantro vil meg spørre:
Hvor er din høyhet og ditt skrud?
Hvor er din høyhet og ditt skrud?

O Jesus Krist, forøk meg troen
så jeg kan se min herlighet
og aldri, aldri glemme kronen
du har beredt fra evighet
du har beredt fra evighet

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: