O, hur saligt att få vandra (2013)

Beskrivelse: En flott og frisk sang fra Sverige om den himmelske lovsang som en gang skal lyde.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

O, hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand
Snart vi slutat ökenfärden
och gå in i Kanaans land.

Syng sången!
Härligt sången där skall brusa
stärk som dånet av en vattuflod
Äran tillhör Gud och lammet
som oss vunnit med sitt blod

Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång
Men vi vänta betre dagar
i Jerusalem en gång

Intet mörker här skall vara
Inga tårar, ingen nöd
Ingen synd och ingen plåga
Ingen djävul, ingen död

Här vi skiljas från varandra
Här är möda, sorg och strid
Men uti den gyllne staden
snart vi mötas få i frid

O, må ingen bli tilbaka
här i denna mörka värld
Må vi alla där få mötas
efter slutat pilgrimsferd

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: