Dyraste Jesus (2013)

Beskrivelse: En av de gode, gamle sangene vi har fått fra Sverige på 1800-tallet.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Dyraste Jesus, Dig vil jag älska
Dig som i döden älskade mig
Dig vill jag lyda. Dig vill jag tjäna
Giva mig villigtt, Herre, åt Dig

Giv mig, o Jesus, mer av Ditt sinne
Gör mig saktmodig, ädmjuk och mild!
Giv Du mig kärlek, mod att försaka
Inntryck hos mig Din heliga bild!

Tag mina händer. Tag mina fötter
Ôga och öra, tag Herre kär!
Hela mitt hjärta vill jag Dig giva
Dyraste esus, din blott jag är

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: