Sett og verdsatt (2011)

Beskrivelse: Vi er sett og verdsatt av vår Gud.
Han ga sitt liv for oss,
vi som er det kjæreste han skapte.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Påske

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Størst av alt Gud skapte,
det var mennesker som deg og meg.
Han ga meg livet i gave,
og Han ga meg frihetens vei.
Jeg fikk dagens liv og nattens hvile.
Alt ble til ved ord da Han skapte meg
og ga meg denne jord.
Jeg er det vakreste Han skapte.
Jeg er det kjæreste Gud har.

Sett og verdsatt av min Gud.
Anerkjent av Ham.
Han ga sitt liv for alle
som tror på Ham.
Ga sitt liv for deg og meg!
Sett og verdsatt av min Gud.
Anerkjent av Ham.
Og Han vil vise veien hvor vi kan gå,
være lys for deg og meg!

Sett og verdsatt av min Gud.
Anerkjent av Ham.
Vi kan hvile i Guds nåde.
Hvile i Guds hand.

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: