Hvilken venn vi har i Jesus (2013)

Beskrivelse: Gammel vekkelsessang fra 1800-tallet

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Hvilken venn vi har i Jesus!
Alt han vet og alt formår!
Tyngste byrde han oss letter
når i bønn til ham vi går
Akk, men titt vår fred forstyrres
Sorg og møye blir vår lønn
blott fordi vi ikke bringer
alle ting til ham i bønn

Blir du fristet eller prøvet
Synes livets kamp deg hård
Aldri skal du miste motet
når i bønn til ham du går
Selv om kjærest venn deg svikter
Aldri svikter deg Guds sønn
Han alene deg kan trøste
Tal til ham om alt i bønn!

Er ditt hjerte fullt av uro?
Tror du trengsler forestår?
Jesus er den beste tilflukt
når til ham i bønn du går
Kan en sådan venn du finne
som Guds egen kjære sønn?
Bær i gleden som i sorgen
alle ting til ham i bønn!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: