Velt alle dine veier (2013)

Beskrivelse: En gammel salmeskatt.
Også kjent fra J S Bachs Matteuspasjon

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå
Han skal og veien finne,
den vei hvor du kan gå

På Herren du deg støtte
om det deg vel skal gå
Hans gjerning må du nytte
om din skal kunne stå
Av sorg og selvgjort plage
det kommer intet ut;
for intet kan du tage
Alt kan du få av Gud

Din trofasthet og nåde,
o Fader, vet og ser
hvordan du best skal råde
med oss i alt somm skjer
Hva du har valgt å gjøre
det står som fjell så fast
ditt råd skal du utføre
om jord og himmel brast

Vei har du alle steder
og hjelp i all vår trang
Velsignelser du spreder
og lys på all din gang
Din vilje ingen hindrer
din omhu blir ei trett
før gledesstråler tindrer
i øyne som har grett

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: