Hvor er Gud? (2013)

Beskrivelse: En biskop sa til en gutt.
- Du skal få en appelsin hvis du kan
si meg hvor Gud er.
- Biskop, du skal få to appelsiner hvis
du kan si meg hvor Gud ikke er,
svarte gutten.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Universets store spørsmål
søker etter svar
Hvor er himmelens og jordens
skaper og vår far?
Millioner søker; leter etter Gud
Ja, hvor skal vi lete etter Gud?

Hvor er Gud? Hvor er Gud?
Mennesker spør seg
De leter natt og dag
Himmelens skaper. Hvor er han?
Hvor er min Gud?
Ja, hvor skal vi lete etter Gud?

Noen leter på land,
ognoen leter blant himlens stjerner
Noen leter i havets mørke dyp
Andre leter bak fjellets aller
høyeste tinder
Noen leter i sorg,
og noen leter i lykke
Noen leter blant verdens sultne barn
Andre leter der døden kommer
med lysets smykke
Hvor er det Gud er?

Gud er her! Gud er nær!
Spør heller om hvor vår skaper ikke er
han har vært her helt fra han sa:
La det bli lys!
Han er vegen, sannheten og livet
Gud er her!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: