Vi skal vandre sammen (2013)

Beskrivelse: Vi støtter hverandre på troens strand.
Sang nr 3 i Troens Mysterium.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Vi skal vandre sammen
på universets stier
Vi går hand i hand i Guds mysterium
Vi skal gå på stranden
ved evighetens bølger
Vi går hand i hand på troens strand

Når en av oss gråter
gråter vi i sammen
Når en av oss sørger
vi sørger med
Når en av oss faller
støtter vi hverandre
helt til bølgen kommer
-vår evighet

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: