Langt utenfor (2013)

Beskrivelse: Vi skjønner bare stykkevis og delt,
og må leve i troens undring.
Sang nr 4 i Troens Mysterium.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Langt utenfor
det tanken vår kan fatte
Langt større enn
det hjertet vårt kan elske

Himmelens mysterium
svever over vår forstand
Vi kan ikke se; bare skimte
alt det som vi ikke kan forstå
Vi kan bare tro og undres
over alt det som er utenfor
det tanken vår kan fatte
av mysteriet

Barnet i stallen
Steinen ved graven
Ordene som engler sa:

Han er Guds sønn
som er sendt ned til jorden
Og hver og en som tror på Ham
skal aldri dø
Han har stått opp igjen!
Døden er beseiret!

Hvil i nådens mysterium

Vi kan gjemme ordene
innerst i vårt hjerte
Vi kan ikke se; bare skimte
alt det som vi ikke kan forstå ...

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: