Mysterium (2013)

Beskrivelse: Det store mysterium - universets gåte.

Typer kor: Blandakor

Type sang: Salme

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Mysterium
Hele universets gåte
Det store mysterium

Langt utenfor
det tanken vår kan fatte
Langt større enn
det hjertet vårt kan elske
Der er mysteriet
Universets gåte

Himmelens og jordens skaper
kom til oss
Kjærlighetens skaper
kom til oss som lysets barn
Evighetens skaper kom til oss
Vi er fri fra alle mørkets garn

Universets mysterium

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: