Himmel og jord møtes (2001)

Beskrivelse: Både i bibelen, bønnen, bekjennelsen, dåpen og nattverden møtes himmel og jord.
Og når himmel og jord møtes kan alle ting skje!

Typer kor: Familiekor

Type sang: Dåp

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Der hvor himmel og jord møtes
der kan alle ting skje
Der hvor himmel og jord møtes
der kan vi være med
1. Når vi åpner Biblens permer
møtes himmel og jord
2. Når to barnehender foldes
møtes himmel og jord
3. Når vi vil bekjenne troen
møtes himmel og jord

Der hvor himmel og jord møtes
der kanalle ting skje
Gejnnom ord og vann møter vi
himmelen i dåpe
Gjennom brød og vin møter vi
himmeldøren åpen
Vi kan se vår Gud

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: