Gloria Gloria (2004)

Beskrivelse: Gloria - Lovet være Gud!
Skrevet til Trondheim familiekor


Typer kor: Familiekor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

1. Du som bærer alle våre synder
2. Du som bærer alle våre byrder
Ære være Gud , og sønn og hellig ånd

Lovet være Gud!
Gloria Gloria Deo
Vi priser deg
Vi lovsynger deg
Vi tilber ditt hellige navn

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: