Kyrie eleison (2004)

Beskrivelse: Kyrieropet
Vis meg din nåde
Hjelp meg i nøden
Led meg på vegen mot himmelen
Skrevet til Trondheim familiekor

Typer kor: Blandakor

Type sang: Gospel

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Kyrie eleison Kyrie eleison
1. Vis meg din nåde,
min skaper og far
2. Vis meg din nåde,
min Herre Jesus Kristus
3. Vis meg din nåde,
min gode, hellige ånd
Kyrie eleison

hjelp meg i nøden, min skaper og far!
Hjelp meg mot lidelsen, Herre!
Redd meg når bølgene truer,
kom gi meg din hånd!
Hør på mitt rop til deg, Herre!
Led meg på vegen
mot himmelens evige land!

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: