Når himmelen er stille (2001)

Beskrivelse: Englene elsker himmelens stillhet.
Da kan Guds hjerteslag høres
- som vakre, stødige pulsslag.

Typer kor: Solosang

Type sang: Lovsang

Se noteark

Last ned noteark

Tekst:

Når himmelen er stille
lyder det englesang
himmelens toner bølger ned
De fyller glede og savn

Englene elsker sangen
Den svever ned til vår jord
hør på de vakre, varme toner
fra stillhetens kor

Når himmelen er stille
hører vi hjerteslag
Pulsen er stødig, varm og god
Den kan vi følge hver dag

Når himmelen er stille
Da kan vi nynne med
Englene smiler ned til oss
og Herren gir oss sin fred

Nyheter

De siste sangene som er lagt ut: